Owe Wikström
 

Om Owe Wikström

Owe Wikström mln1984-2012  professor i religionspsykologi  vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; författare, präst och psykoterapeut. Visiting prof Princeton 1988, Benares University, India 2003. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet psykologi, livsåskådning, kultur, musik och litteratur.

mailadr  owe.wikstrom@teol.uu.se.

TV intervju om “Den dolda dörren – tankar om döden” 2014 (intMarika Griesehl)

http://www.ur.se/Produkter/181216-En-bok-en-forfattare-Den-dolda-dorren

————–

Norrlänning, fembarnsfar  jazzälskare, arkitekturintresserad mm.  G m Agneta överläk.

Owe Wikström är en ofta anlitad föreläsare och regelbunden krönikör i dags- och veckopress. Han medverkar som kommentator och med egna program i radio och TV. Bl sommarpratare 2011  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126258?programid=2071.  Han har gjort CD-skivor om bl a Bach och Dostojevskij. I redaktionskommittén för bl a European Journal for Mental Health (Budapest) samt International Journal for the Psychology of Religion.(Sydney-Los Angeles)  

Essaysamlingen Långsamhetens lov(2001) blev stor succé. Ett flertal av böckerna finns bl a översatta till danska, norska, finska, ungerska, italienska, spanska, tyska och engelska, Senaste översättn aug 2013: A kapraztato sötetseg – szempontok a lelkivezeteshes. Luth Verlag Budapest 2013 ( Det bländande mörkret 1994)

JO Wallinpriset 2016 “Wikströms mångåriga och väldokumenterade arbete stämmer väl in i staturerna för Wallinpriset, nämligen att främja ett författarskap i kristen-humanistisk anda”


Kunskapspriset 2010. 100 000 kr
“Wikströms förmåga att locka studenter till religionsvetenskapen vittnar om att han inte bara sprider redan befintlig vetenskaplig kunskap på ett framgångsrikt sätt, utan att han även inspirerar sina läsare och åhörare att söka ytterligare kunskap inom det religionsvetenskapliga forskningsfältet”, heter det i motiveringen. Åforsk  (Ångpanneföreningens forskningsstiftelse). Pristagarna nomineras av rektorerna vid universitet och högskolor.

Hedersdoktor vid Åbo Akademi 2008 “För sitt omfattande författarskap som på ett betydelsefullt sätt lyft fram religiösa och kulturella traditioner men också på ett tillgängligt sätt beskriver människans utsatthet och möjligheter i det moderna samhället.

CS Lewis-priset 2007   “Genom att se och beskriva vår tids djupa behov har han, precis somC S Lewis, hjälpt många att upptäcka dörren till det inre rummet. ”

American Psychological Association Award 2005  APA “Bier Award for outstanding contribution to Psychology of Religion”  Washington, 2005

Citta della Rose 2003 Det italienska priset Citta della Rose utdelas en gång varje år inom kategorin essäistik. I konkurrens med fyrtioen inlämnade förslag tilldelades Owe Wikström  priset för La elogia de la lentitud, La promesa de una vida sin prisaen översättning av Långsamhetens lov I priskommittén bl. a. kulturcheferna på Corriere della Sera och il Messagerio.

Föreläsn 2018
Jan 2018
12 Ordo Salutis – Åh stiftsgård
2o Tvivel/tro      – Tibro
21 Jag är inte religiös men – Skogås
26 Inomhuset är oändligt – om Tranströmer – Bjärka Säby
30 Om läsning – Växjö bibl
Feb 2018
27 Om tid – bibl Uddevalla
Mars 2018
1  Förel – Råda Mölndal
6 Filosofisk rummet sv radio – om Torgny Lindgren
19 Sem – Margit sahlin
20 Förel Kungsholmena k-a
27.28 Förel Backa kulturhus, Gbg,
April 2018
3-9 Georgien
11   SR Filosofiska rummet. Väckelse i Västerbotten Om T Lindgren, PO Enqvist
16  Norge      Oslo. Rel psyk sem
17-18 Norge Bodö. Kirkeakademin+prestesamling
 
 
2017


Jan
23 jan Rotary “Jag är inte religiös men…”
Mars
5 mars Upplands väsby.
14 mars Fil rum Dostojevski SvR
April
2 april “Bachs andliga univ” Malmö
5 april “Om vadan och varthän” ABF Sundbyberg
Maj
7 maj Ängelholm förel
Aug
4 aug Ransäter föreläsning “Nåt tror jag på ..”
26 aug Oppebo kyrkan föreläsnng
Sept
16 sept Linköping Bachs teologi
20 sept Stud bokh ny bok Paris..
21 sept Hedengrens bok
28-29 fem snack på Bokm bla m Mazarella o strang
okt
12 insp av teol rummet SvR
nov
13-15 Bokpres i Umeå
27 Uppsala författarsällskap
3o Axlagården Förel palliativ v
Dec
07 Chef – Ersta Förnöjsamhet
09 Bokpres i Gbg