Owe Wikström
 

Böcker

2017 Från ett cafebord i Paris.

 

 

Den dolda dörren

2014  Den dolda dörren.  Om undran inför döden. (Natur och kultur)

Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga – det faktum att det tar slut. Den dolda dörren visar olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på att de om några år inte längre ska leva och mycket finns skrivet om döendet som process.Terminalvården är väl utbyggd, nedbrytandet och smärtsamma avskedstaganden går att förhålla sig till. Men vad gör vi med vår undran eller ångest över dödens innehåll – vart vi tar vägen?

Owe Wikström resonerar i sin nya bok kring flera aspekter av döden. För den som ibland i vargtimmen vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ges här inga svar. Men kanske ord att tänka med.

Alttext

 

2012  Demarinis, V, Wikström, O,  Cetrez, Ö,Inspiration till religionspsykologin. Kultur hälsa och mening (Natur o Kultur),

Inspiration till religionspsykologin beskriver religionspsykologins utmaningar utifrån teman som palliativ medicin, ritualer inför döden, migration och anpassning samt mystik och alternativa medvetandetillstånd.

Boken består av tre delar: i den första visas med exempel från tillämpad forskning vilken spännvidd ämnet har i dag. Bokens andra del tar upp specifika forskningsområden i kortare fallstudier. Bokens tredje del innehåller en tematisk reflektion över religionspsykologins utmaningar och möjligheter av Owe Wikströms samt en tillbakablick över hans tid som ämnesföreträdare 1984-2011.

Alttext

2012  Antoon Geels/ Owe Wikström

Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin, 3e upplagan (Natur och Kultur).

Detta standardverk inom religionspsykologi utkommer nu i sin tredje utgåva, utökad med de senaste forskningsrönen. Religionspsykologins uppgift är att beskriva människans religiösa upplevelser och beteenden i ett psykologiskt perspektiv. I boken undersöks bland annat intensiva religiösa upplevelser, nya religiösa rörelser och relationen mellan religiös upplevelse och sociokulturell miljö. Några nyheter är material om ritualteori, anknytningsteori och omvändelsens psykologi. Den religiösa människan är en etablerad grundbok förstudenter i religionsvetenskap på universitet och högskola. Den vänder sig även till lärare i religionskunskap på grundskolan och gymnasiet, samt till personal inom psykiatrin.

Toccata : J.S. Bachs Andliga Universum 2a uppl. Artos 2011

    Att älska livet mer än dess mening. (NoK 2010)

Till längtans försvar [NoK 2008]
Det bländande mörkret, andra uppl. Libris [2007]
Sonjas godhet [NoK 2006]
Ikonen i fickan [NoK 2004]
En liten vägledning till Nåden [Libris,2004]
Om heligheten (NoK1993) omarbetad utgåva 2003
Toccata : J.S. Bachs Andliga Universum [Artos 2000]
Den religiösa
människan
[reviderad NoK 1999]
Aljosjas leende [NoK 1997]
Det bländande mörkret [Artos 1994]
Den outgrundliga
människan NoK1990 (nyutgåva 1994)

Raskolnikov - Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och Straff

1982 Raskolnikov- den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff. (Doxa)

1998 (Red.) Att se det dolda, Om new age och ockultism inför millenieskiftet. Natur o Kultur 1998