Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2003

Musik och mystik hos Marcel Proust – religionspsykologiska perspektiv på litterära texter

Musik och mystik hos Marcel Proust – religionspsykologiska perspektiv på litterära texter.

I det tidiga tjugohundratalet publiceras åtskillig prosa och poesi som gestaltar andliga eller existentiella teman. I samma mån som de etablerade religiösa samfundens sociala nätverk eroderar ökar sannolikt den skara människor som via skönlitteratur söker språk och uttryck för sina livsfrågor. Så erbjuder skönlitteraturen i det senmoderna samhället ett icke-organiserat sätt att bearbeta livsfrågor. Man kan,  i sin egen takt och på sina egna villkor, fundera över andliga erfarenheter och livets eventuella mening. Man gör det utan att ta hänsyn till kyrkor, en dedicerad teologi eller reflekterade –ismer. Läs vidare →

The Centripetal Journey -individualized religion in Sweden as a defence against plurality.

 The Centripetal Journey -individualized religion in Sweden as a defence against plurality.

 As seen from a functionalistic point of view, religion does not disappear from the modern world (Luckman 1967, 1990). The experience of transcendence and of the Holy, the feelings of reverence and gratitude seems to be a universal and transcultural constant. Man´s world is a flow of small, medium and macro experiences of transcendence. Different societies have different ways of being aware of these realities and  a variety of ways to structure and organize the individuals feeling of being in contact with “something higher”. Läs vidare →