Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2004

“Jag lydde bara Guds röst – religion o psykisk störning. Cf Knutby

I januari 2004 kunde svenskarna på första parkett se hur religionen kan användas till allt, framför allt bevittnades en symbios mellan maktbegär, otyglad sexualitet  och aggressivt våld. Några personer kunde bokstavligen gå över lik. För åtskilliga år framåt är Knutbys fria pingsförsamling associerad med ett intrikata samspel mellan religion och psykiatri:  närmast  patologisk grandiositet och teologiskt motiverad underkastelse. Men att reducera denna församling och liknande fall till medicinska diagnoser vore att underskatta situations-, grupp- och personlighetsfaktorer. Mycket forskning har visat att lydnad gentemot auktoritet inte alls är särskilt svårt att framkalla. Rädsla för straff kan driva människor till så stark destruktivitet att deras ”normala”  samvetsfunktioner slås ut, man kan både ta andras och sitt eget liv för en den föregivet starke profeten.  Denna artikels avsikt  är att försöka ta ett steg tillbaka och sätta in skeendet i ett övergripande sammanhang

Läs vidare →