Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2007

Det trivialas lockelse – om Hylinger och patafysiken

 

Det trivialas lockelse – om Hylinger och patafysiken

Vi saknar tid att uppleva de verkliga dramerna i den existens som är oss tilldelad. Detta får oss att åldras. Ingenting annat. Rynkorna och vecken i ansiktet, de är signaturerna av de stora lidelserna, lasterna, insikterna, som kom för att besöka oss – men vi, herrskapet, var inte hemma               (Hylinger 1975,4).

Det jag skriver är nog ofta detaljer som förändrar seendet. Det  är väl mellanrummen jag är intresserad av.     (Hylinger. Intervju Werkelid SvD 1998).

 

Hos Claes Hylinger finns en hemlighetsfyllda uppmärksamhet  på vardagens trivialiteter som skapar en närvarokänsla som den intellektuelles sökande efter mening ofta omöjliggör. Hans iakttagelser får ett slags lyster – följder  av något som i detta sammanhang kan kallas en livssyn eller snarare  livshållning[1].  Inflätad i denna livsstil finns en lågmäld kritik av rationaliteten och skenbar framgång. Genom den  humoristiska  och pekoralistiska stilen hänvisar Hylingers texter till en  i åtminstone  teologiska sammanhang ofta förbisedd dimension: livsnjutningen och den vilsamma harmonin. Stora delar av religionsvetenskaplig och psykologisk forskning har ignorerat mänskligt välbefinnande för att i stället söka koncentrera sig på intellektuella problem i samband lidande, meningen med livet eller existentiell ångest.  Kanske skapar livsfrågor ett större behov av verbal bearbetning än livsnjutningen vilket gör att forskningen mer lagt märke till livsåskådningar uppbyggda kring  existentiell oro än enkel vardagsro. Lyckan eller välbefinnandet tycks mer fåordig. Kanske är den rentav hotfull för den ständigt grubblande akademikern som projicerar sitt eget behov av mening på alla andra. Läs vidare →

“Nåt tror jag på, men jag vet inte riktigt vad”.- om sekularisering och teknisk socialitet.

“Nåt tror jag på, men jag vet inte riktigt vad”.- om sekularisering och teknisk socialitet.

Andliga behov?

Finns det fundamentala behov som ett liberalt och sekulariserat samhälle inte kan tillfredsställa?” frågades häromåret i en serie i Svenska Dagbladet. Diskussionen handlade huvudsakligen om ett eventuellt värdemässigt och ideologiskt tomrum, dess socialt/politiska förutsättningar och följder. Läs vidare →