Owe Wikström
 

Alla inlägg i Litteratur – religionspsykologi

Styrkan i Aljosjas tystnad – om läsning under studentperioden

 

Styrkan i Aljosjas tystnad – om läsning under studentperioden. 

(Ur ”De lärdes bibliotek” red Strömholm, S  Atlantis 1997)

I syfte att göra några mer “objektiva fynd” som indikerar tidiga litterära och vetenskapliga influenser, har jag i timmar suttit nedböjd över några relativt oläsliga kalendrar från mitten av 1960-talet, mina första studentår. Fjärran dofter, ljud och vänskaper dyker upp ur minnets korridorer.  Men vilka böcker gjorde starkast intryck?  Jag finner ett förvirrat klotter om tider, tentamina, tennis, pengar och andra trivialiteter. Det finns gott om helt tomma dagar. Några få föreläsningar i veckan – det är allt. Påtagliga yttre tecken för den inre bokliga bildningen är emellertid märkbart frånvarande.  Dock finner jag några få viktiga undantag. Jag skall snart berätta om dem. Läs vidare →