Owe Wikström
 

Alla inlägg i Recensionsart

Vad gör vi med själen, kamrater

 Vad gör vi med själen, kamrater

Det är inte varje dag som man läser böcker som med elegans rör sig mellan antikens filosofi, evolutionslärans nuvarande ståndpunkter, renässansens humanism och kognitionspsykologins senaste rön. Jag har några veckor umgåtts med Kenan Malik med rätta prisade bok Man, Beast and Zombie. What Science Can and Cannot Tell Us About Human Nature från 2000. Det är en både lättsam och lärd text.  Författaren sitter på tunnelbanan, går på muséer, lyssnar på Beatles samtidigt som han kritiskt refererar oceaner av forskning och filosoferande kring två problem; människans undanglidande natur och (natur-)vetenskapens förklaringsanspråk.  Läs vidare →

Närvaron av en osynlig gestalt

Närvaron av en osynlig gestalt

            Upplevelsen av en stark närvaro, utan att det är fysisk tredje person närvarande, är väl känd i psykologin för att inte tala om i religionspsykologin. Berättelser om änglars, helgons, Kristi, Buddhas eller döda släktingars närvaro är legio. Nästan all religion handlar om heliga gestalter, gudomar och osynliga väsen som somliga tror på, andra tvekar om. Men oändligt många har faktiska – stundom vaga, andra gånger nästan fysiskt påtagliga – förnimmelser utav. Hur många har inte känt närvaron av Kristus vid en nattvardsgång, under en förtvivlad natt, eller i jublet efter att ett barn fötts. Psykologerna skulle kalla detta en externalisering av tankeinnehåll. Det känslomässigt starka relationer man har till en föreställd person – synlig eller osynlig, helig eller profan – gör att man under vissa betingelser får auditioner (man hör dem) eller visioner ( man ser dem). Läs vidare →

Är vi ensamma i universum?

Är vi ensamma i universum?

Länge byggde västerlandets syn på människan på Bibelns berättelser. Människan höjde sig över djuren genom att hon skulle råda över allt. Visserligen var hon förstörd av synden, men kunde rekonstrueras genom att leva nära  Kristus, den sanna ikonen. Synen på människan bestämdes av en helig bok.

            Så kom detroniseringen. Efter renässansens idealisering av humanismen, upplysningstidens tilltro till förnuftet visade Charles Darwin effektivt att glappet mellan människa och högstående primater inte var kvalitativ. Bara några decennier senare kom Sigmund Freud och hävdade att hon förvisso inte var herre i sitt eget hus. Hon var en driftsvarelse under tunn fernissa av kultur. Nedmonteringen fortsatt. Genom den mångbesjunga postmoderniteten har jaget i sin tur dekonstruerats. Successivt har människan glidit från ”nästan ett gudaväsen” över högsstående primat till ett endast skenbart subjekt.

Läs vidare →

Religion och destruktivitet ( Rec SvD)

Religion och destruktivitet ( Rec SvD)

 De sista året har den massmediala bilden av religionen givit religionskritiker vatten på sin kvarn. Sexualitet, maktbegär och ond bråd död har alldeles uppenbart haft med religiös tro att göra. Inte bara pingstvänner utan delar av det katolska prästerskapet svajar inför obehagligheter. På den politiska arenan är det uppenbart att religiös retorik och symboler är kraftladdade vapen i etniska och ekonomiska konflikter. Religiösa ideal byggda på urgamla berättelser får legitimera våld, hämnd och cynism på familjeplanet, på gruppnivå, på nationell nivå. Gud kan knappast reduceras till en ofarliga kosmisk nallebjörn eller ge stöd åt den stilla långsamhetens lov. Religiösa texter ger tvärtom stundom bränsle till terror och himmelsskriande brutalitet. Bibeln och Koranen erbjuder maktens arrogans en gudomlig förlängning; ”Den som är mot mig är mot Fadern”. Läs vidare →

Teoretisk fysik som går att förstå

Teoretisk fysik som går att förstå. Rec av Ulf Danielssons Den bästa av världar. (Kyrkans tidning 2008)

Det finns en beskäftighet som är tröttande naiv vare sig det gäller de fromma eller de lärde. Bibliska fundamentalister som ignorerar uppenbar vetenskapliga lagbundenhet försöker med alla medel bevara en liten konstig mystisk obegriplighet i tillvaron. Där de kan peta in en föreställning om Gud. Vetenskapsfundamentalisterna reducerar å sin sida utan genans hela tillvaron till ett antal gener, memer, atomer, kvarkar eller strängar – beroende på den grad av precision man säger sig kunna mäta tillvarons minsta beståndsdelar. Vips säger de sig kunna besvara allt.

Läs vidare →