Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2008

Religion och destruktivitet ( Rec SvD)

Religion och destruktivitet ( Rec SvD)

 De sista året har den massmediala bilden av religionen givit religionskritiker vatten på sin kvarn. Sexualitet, maktbegär och ond bråd död har alldeles uppenbart haft med religiös tro att göra. Inte bara pingstvänner utan delar av det katolska prästerskapet svajar inför obehagligheter. På den politiska arenan är det uppenbart att religiös retorik och symboler är kraftladdade vapen i etniska och ekonomiska konflikter. Religiösa ideal byggda på urgamla berättelser får legitimera våld, hämnd och cynism på familjeplanet, på gruppnivå, på nationell nivå. Gud kan knappast reduceras till en ofarliga kosmisk nallebjörn eller ge stöd åt den stilla långsamhetens lov. Religiösa texter ger tvärtom stundom bränsle till terror och himmelsskriande brutalitet. Bibeln och Koranen erbjuder maktens arrogans en gudomlig förlängning; ”Den som är mot mig är mot Fadern”. Läs vidare →

Teoretisk fysik som går att förstå

Teoretisk fysik som går att förstå. Rec av Ulf Danielssons Den bästa av världar. (Kyrkans tidning 2008)

Det finns en beskäftighet som är tröttande naiv vare sig det gäller de fromma eller de lärde. Bibliska fundamentalister som ignorerar uppenbar vetenskapliga lagbundenhet försöker med alla medel bevara en liten konstig mystisk obegriplighet i tillvaron. Där de kan peta in en föreställning om Gud. Vetenskapsfundamentalisterna reducerar å sin sida utan genans hela tillvaron till ett antal gener, memer, atomer, kvarkar eller strängar – beroende på den grad av precision man säger sig kunna mäta tillvarons minsta beståndsdelar. Vips säger de sig kunna besvara allt.

Läs vidare →