Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2010

Radiosamtal m Lotta Bromé 2010

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=4239060

Om vikten av nonsens

Det är helt tyst i universitetets stora läsesal, Carolina Rediviva i Uppsala. Här om någonstans är det opassande att störa. Varje tappad linjal, skrapande av en stol eller en dåligt dold viskning gör att mina medforskande systrar och bröder upprört vänder sig. Och visst, irritationen är berättigad. Är det någonstans som allt störande måste minimeras så är det här. Man hör tangenter ticka hos dem som skriver på sina laptops, bläddrande i böcker, en dämpad gäspning. Utanför står vårsolen het. Bussar brummar.

Läs vidare →

O beata solitudo ( Ur “Att älska livet mer än dess mening” NoK aug 2010.

O beata solitudo ( Ur “Att älska livet mer än dess mening” NoK aug 2010.

Många människor talar inte med någon alls under dagar eller veckor. Den opersonliga TV:n eller radion står på för att någon mänsklig röst skall höras.  Detta är den onda, förödande ensamheten. Den måste med alla medel bekämpas. Läs vidare →

Att tala på prov (krönika)

Att tala på prov

Jag sitter mitt emot en vän. Vi resonerar fram och tillbaka. Vi ser in mot varandra. Ögonkontakten är kanske inte det viktigaste, utan ögonkasten. Miner, huvudvridningar och nickningar ingår i dialogen. Detta är inte gemenskap via sms, mail, facebook eller mms. Vi är fysiskt närvarande. Visst, ibland dröjer vi med inåtvända blickar inne i oss själva. Andra gånger  ser vi rakt ut i luften. Men ansikte mot ansikte sitter vi. Varför?

Kanske därför att det  knappast finns något viktigare för det inre livets växt än samtalet, vänskapens stillsamma resonemang.  I det svindlande snabba informations utbytets kultur blir det viktigare än någonsin med samtal två människors aktiva intresse för varandras inre.

Läs vidare →

Darsan (to see) Lord Shiva in Varanasi (India).Visual processes and the representation of God

Owe Wikström,

Darsan (to see) Lord Shiva in Varanasi (India).

Visual processes and the representation of God by seven riksha-drivers.

Introduction

In spite of its effort to be transculturally relevant, the psychology of religion is quite ethno- or rather Western-centric. This becomes very clear when one tries to “translate” indian folk religiosity into concepts taken from mainlines theories; i.e. social, cognitive or psychoanalytical psychology of religion. Not only do the norms and values differ, but the very ontological assumptions underlying the categories in which the researcher understand differs fundamentally from the internal hindu anthropological and epistemiological apriori. For example, their words of the psyche includes contextuality, from time to space, to ethics to groups. The subtle interrelatedness of the divine, spiritual and the mundane is obvious (Geertz 1973).  It includes the flows and exchanges of substances within and between persons with minimal outer boundaries.

Läs vidare →